TRnet
O nás
Naši partneři
Kariéra
Produkty & služby
Připojení k internetu
Internetové prezentace
Hlasové služby
Internetová bezpečnost
Další služby

Dokumenty
Aplikace
Reference
Internetové prezentace
Uživatelská sekce
Měření internetových linek (IPCNT)
Nastavení VoIP
WebMail
TRnet : Připojení k internetu, Internetové prezentace, Internetová bezpečnost, Hlasové služby
Popis služeb
Tarify služeb
Technologie

Výstavba sítě TRnet začala v roce 1998. Z lokální sítě poskytující dříve limitovanou nabídku služeb připojení k Internetu se neustálým rozvojem v současnosti stala metropolitní, vysokorychlostní a stabilní síť, která dokáže uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

Naše nákladné investice do nejkvalitnějších technologií s důrazem na jednoduchou a rychlou možnost upgrade nyní přinášejí ovoce v podobě řady spokojených zákazníků.

Síť TRnet pracuje výhradně s nejnovějšími technologiemi v oblastech komunikace a poskytování připojení k Internetu. Nakupujeme pouze kvalitní komponenty renomovaných světových výrobců (např. Cisco, Lucent Technologies, BreezeCom, Alvarion), které představují stabilní stavební kameny pro naši síť.

Víme, že nemůžeme zůstat stát na místě, a proto neustále zlepšujeme a zvyšujeme parametry naší sítě.

V současné době poskytujeme tyto druhy datových přenosů:
Datové přenosy v pásmu 2,4 GHz
Technologie bezdrátového přenosu signálu v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz v sobě spojuje nízkou cenu této technologie s výhodou nulové ceny za použití tzv. volné frekvence 2,4 GHz. Veřejnosti je známá značka WiFi, která označuje rodinu zařízení používajících v pásmu 2,4 GHz vzájemně kompatibilní komunikační protokol. Tato zařízení jsou však převážně (a to už se ví méně) určena pro použití uvnitř budov nebo venku na velmi krátké vzdálenosti. Nízký vyzářený výkon (který musí zajistit instalující firma s příslušným oprávněním k instalaci rádiových zařízení) je definován příslušným generálním povolením ČTU číslo GL-12/R/2000. Dalším významným problémem WiFi sítí je i jejich bezpečnost.

Naše společnost v síti TRnet z uvedených důvodů nepoužívá zařízení kompatibilní s WiFi, ale proprietální protokoly určené speciálně pro venkovní sítě (převážně pak licencovaný protokol TurboCell). Kombinace této technologie s profesionálním přístupem našich techniků pak zaručuje bezpečné a spolehlivé bezdrátové spojení i za obtížných geografických či povětrnostních podmínek.

Připojení v pásmu 2,4 GHz proto vyhovuje většině menších a středních klientů, kteří požadují kvalitní, stabilní přístup k Internetu za velmi výhodných cenových podmínek. Stěžejní výhodou je také jednoduchá konfigurace parametrů a snadná možnost upgrade (zvýšení propustnosti, rychlosti) linky. Jediné kritérium úspěšného spojení se týká viditelnosti a malé vzdálenosti koncových bodů vysílač - klient.

Datové přenosy v pásmu 3,5 GHz
Pro bezdrátový přenos signálu v licencovaném pásmu 3,5 GHz, je nutné vlastnit placenou licenci Českého Telekomunikačního Úřadu. Naše společnost tuto licenci získala jako první v regionu 13. května 2004.

Přenosy dat realizované v licencovaném pásmu 3,5 GHz představují splnění nejpřísnějších požadavků na kvalitu spojení. Protože spojení probíhá v pásmu, které je klientovi přiděleno (klient má toto pásmo pronajato, vyhrazeno), může se plně spolehnout, že připojení bude pracovat v dané kvalitě a rychlosti prakticky kdykoliv. Nemůže zde dojít k některým nepříjemným jevům (částečná ztráta kvality signálu díky šumu apod.), vyskytujícím se u přenosu v bezlicenčních pásmech. Připojení v licencovaném pásmu splňuje proto ty nejvyšší záruky stability, propustnosti a garance bezpečnosti, které klient od svého připojení požaduje. Spoje v pásmu 3,5 GHz lze realizovat na vzdálenost až 12-ti kilometrů. Jediné kritérium úspěšného spojení se týká viditelnosti koncových bodů vysílač-klient.

Naše společnost používá v tomto pásmu špičková rádiová zařízení Breeze Access 3,5 OFDM izraelské firmy Alvarion. Přenos signálu je založen na modulaci OFDM (orthogonal frequency division multiplexinig), která vyniká vysokou odolností vůči rušení. V kombinaci s použitím vyhrazeného (licencovaného) frekvenčního pásma 3,5 GHz garantuje zákazníkům vysokou kvalitu a dostupnost služby. V současné době je tato služba nabízena pouze v Třebíči.

Datové přenosy v pásmu 10,5 GHz
Bezdrátový přenos signálu v bezlicenčním pásmu 10,5 GHz na výkonných komponentech renomovaných výrobců je určen pro klienty, kteří vyžadují připojení k Internetu vysokými přenosovými rychlostmi (až do 20 Mbit/s) s garancí bezpečného spojení. Kvalita spojení, vysoká propustnost a jednoduchá instalace u zákazníka - to jsou atributy připojení, které uspokojí veškeré náročné požadavky klientů. Spoje v pásmu 10,5 GHz jsou vždy pouze v konfiguraci bod-bod a lze je realizovat na vzdálenost až 30-ti kilometrů. Kritériem realizovatelnosti spojení je přímá rádiová viditelnosti obou koncových bodů.

Připojení v tomto pásmu je vhodné pro větší společnosti, které kladou vysoký důraz na rychlost a stabilitu. Rychlosti přenosu se pohybují v řádech megabitů za sekundu, což spolu s ostatními doplňkovými službami (možnosti virtuálních vnitrofiremních sítí, propojení jednotlivých poboček společnosti, šifrované kanály) zaručí klientovi naprostou spokojenost. Samozřejmostí je možnost jednoduchých změn parametrů linky nebo navýšení rychlosti přenosu v případě potřeby pouhou konfigurací komponent. Jediné kritérium úspěšného spojení se týká viditelnosti koncových bodů vysílač-klient.

Datové přenosy optickými kabely
Přenos dat pomocí optických vláken nabízí řadu možností a výhod. Parametry optických vláken splňují ty nejpřísnější normy na kvalitu spojení: vysoká životnost, elektromagnetická imunita, menší hmotnost v porovnání s metalickými kabely, vysoká bezpečnost (nehořlavé provedení), úplná odolnost vůči odposlechu, mechanická a chemická odolnost kabelu (žádné korodující prvky), vysoká provozní spolehlivost i na delší vzdálenosti a v neposlední řadě i příznivá cena.

Propojení optickým kabelem vyžaduje fyzickou realizaci položení kabelové trasy a vlastního optického kabelu. Je tedy vhodné například pro dlouhé trasy uvnitř budov. Ve venkovním prostředí lze kabel uložit do země nebo zavěsit do výšky na vodící lanka.


Postup při provádění montáží
Kvalita provedení montáže je určující pro kvalitu služby, proto tomuto procesu věnujeme maximální pozornost. Spoléháme na proškolený personál, prvotřídní díly a součástky, spolehlivý vozový park. Disponujeme plně vybaveným kompletačním a montážním servisem na špičkové úrovni.

Naše společnost vlastní oprávnění (koncesi) pro montáž a údržbu telekomunikačních zařízení.

Pokud máte zájem využívat služeb sítě TRnet, je nutné u vás zřídit koncový bod, který sestává z komunikační antény a rádiového routeru. Tento proces, který je celý definován a řízen směrnicemi systému ISO 9001:2001 naší společnosti, je záležitostí odborníků firmy Digital Action s.r.o. Zaměstnanci provádějící montáž jsou proškoleni pro práci s rádiovými zařízeními, jejich instalaci a konfiguraci a údržbu, a mají platné zkoušky pro práce ve výškách.

V první etapě realizace zakázky provádíme testování kvality signálu přímo v objektu, kam má být koncový přípojný bod instalován. Toto prověření realizovatelnosti provádíme zdarma. Pokud je výsledek prověření realizovatelnosti pozitivní, pokračuje realizace zakázky těmito kroky:
  • Získání souhlasu majitele objektu (zde je nutná Vaše spolupráce).
  • Podpis objednávky a smlouvy o připojení k síti TRnet.
  • Interní zpracování požadavku (přidělení IP adres, routing, vygenerování účtů pro správu, atd...)
  • Realizace koncového bodu.
Proběhne profesionální montáž antény a nízkoútlumového kabelového svodu, instalace routeru a spuštění celého systému. Samozřejmostí je instalace přepěťových ochran a zemnění kovových částí přesahujících obrys budovy. Samotná montáž je zpravidla otázkou jednoho až dvou dnů. Kompletní předání linky je dokončeno zpravidla do 14-ti dnů od podpisu smlouvy.
  • testy linky (proběhnou zpravidla ihned po dokončení montáže).
  • Zařazení linky do systému nepřetržité diagnostiky sítě TRnet.
  • Předvedení, testování se zákazníkem a předání linky do provozu.
Součástí realizace může být i vybudování stožáru (s kotvením do stěny či komína nebo statického se základnou na ploché střeše), prostupy tělesem střechy apod. Samozřejmostí je v tomto případě provedení výchozí revize zemnícího systému.

Další uživatel na stávající anténu
Technologie, kterou používáme, umožňuje připojit bez omezení kvality služby větší množství uživatelů na jednu anténu. Proces zřizování se značně zrychlí a koncová cena pro každého z klientů je příznivější.